Ważne terminy

Zgłoszenia i opłaty:

30 kwietnia 2017 r. – ostateczny termin rejestracji uwzględniający promocyjną kwotę opłaty konferencyjnej w I terminie

7 maja 2017 r. – ostateczny termin wpłat dla zarejestrowanych w I terminie

21 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin rejestracji uwzględniający kwotę opłaty konferencyjnej w II terminie

21 sierpnia 2017 r. – ostateczny termin wpłat dla zarejestrowanych w II terminie

Nadsyłanie wystąpień:

30 lipca 2017 r. – ostateczny termin zgłaszania streszczeń

 21–23 września 2017 r. – termin konferencji