Komitet Organizacyjny X Zjazdu PTPAiIO w Karpaczu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu PTPAiIO
Paweł Witt

Anna Zdun
Tomasz Kaczmarek
Joanna Głowacka
Małgorzata Knap
Marzena Pęgiel
Iwona Charyło
Jolanta Pietraszuk

GŁÓWNY SPONSOR

Organizatorzy

Partnerzy i wystawcy