21–23 września 2017 roku

Karpacz, Hotel Gołębiewski

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Evereth Publishing

Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa
Tel.: 22 813 21 92;
Fax: 22 213 96 17
kontakt@evereth.pl

GŁÓWNY SPONSOR

Organizatorzy

Partnerzy i wystawcy